سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پس زنده باد ماهواره!

پس زنده باد ماهواره!

 

 ماهواره اروپایی

وقتی یک ملتی دید که از خارج همه چیزش دارد اداره می شود و دیگر احتیاج ندارد، به فکر این نمی افتد که خودش احتیاجش را رفع کند.آن روزی که این ملت فهمید که اگر ما جدیت نکنیم برای کشاورزیمان، جدیت نکنیم برای صنعت نفت مان، جدیت نکنیم برای کارخانه های خودمان، از بین خواهیم رفت و کسی نیست که به ما بدهد، وقتی این احساس پیدا شد در یک ملتی که من خودم بایدهرچیز می خواهم تهیه کنم، دیگران به من نمی دهند، اگر این احساس پیدا شد، مغزها به راه می افتد و متخصص در هر رشته ای پیدا می شود و بازوهایی که هر عملی را می توانند انجام بدهند به کار می افتند، کشاورزی را خودشان درست می کنند و کارخانه ها را خودشان راه می اندازند، چنانکه می بیند که بسیاری از کارخانه ها را خودشان راه انداخته اند.

( امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ) 

ماهواره

 

در این یادداشت نمی خواهم از فرهنگ کار و تولید و ارزش های آن سخن بگویم. چرا که دشمن یک قدم بالاتر رفته و با ابزار رسانه تیشه به ریشه ی کار و تولید ما زده است. بازی با فرهنگ یک ملت امروز به صورت تفریح و سرگرمی دیگران درآمده است. وقتی ماهواره ها ارزش های نظام کاپیتالیستی و امپریالیستی و لائیک سرمایه سالاران زالو صفت باند صهیونیستی را پیش چشم ما می آورند و یک جامعه ی آرام و متحد را گرفتار تنش های فرهنگی می کنند، طبیعی است که روز به روز افت می کنیم و «خوردن خر و کارکردن یابو »لقلقه ی زبان خیلی ها می شود تا با استناد به این عبارات بی هویت که: آن هایی که کار کردند کجا را گرفتند؟! از صحنه ی کار و تولید عقب می نشینیم و به دلالی و واسطه گری رو می آوریم.

در فرهنگ اسلامی جهان عرصه ی کنش و واکنش و عمل و عکس العمل است. مگر می شود آحاد ملت به کار و تلاش روی بیاورند و از آن نتیجه نگیرند؟ ما از نظر فکری تنبل شده ایم و خاصیت تنبل این است که به تخیل و آرزوهای واهی و دست نایافتنی روی  آورد.

 دیگر به کم هم قانع نیستیم و حتماً حتماً باید خانه و زندگی ما شبیه همان مرفهانی بشود که در رسانه ها و ماهواره ها به رخ ما  می کشند. و خدا نگذرد از سر کسانی که در ابتدای کار به عنوان انقلابی مسلمان در جمع ما نفوذ کردند و بعد با تشکیل باند و حزب و حلقه و با استفاده از رانت خواری روز به روز بر ثروت های خود افزودند و روحیه ی تجملاتی و خوش نشینی خودشان را به دیگران نیز انتقال دادند! و از سوی دیگر به نام بانکداری اسلامی ربا را و تجارت پول را دربین مردم رواج دادند و بر فقر عمومی افزودند و زمینه های کار و تولید را در جامعه ضعیف کردند؛ به طوری که امروز عده ای فروختن کارگاه های تولیدی و سپرده گذاری در بانک و گرفتن سود آن را که محل اشکال است بر تولید و کار ترجیح می دهند. این است که در چنین شرایطی انسان مؤمن و اهل معنویت به تمسخر گرفته می شود.